Tang lễ anh Gioakim Lê Quang.
Mar 2–4, 2018
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
Zhin Tran