Kỳ 91 : School (Trường Học)
Oct 6–10, 2019
Anh ngữ Thiên Ân (Owner)
Tuấn Cao