วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวปานรดา ไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พันจ่าเอกเชษฐา จิ๋วจังหรีด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างร่องระบายน้ำบริเวณตลาดชั่วคราว วัดท่าโพธิ์ชัย
May 22
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)