นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมผลงานนวัตกรรมนักเรียน กิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร โรงเรียนเลยพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โดมสนามบาสฯ 20 สิงหาคม 2562
Aug 20, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Preeraya Jantana
ณัฏฐณิชา จําปาอ่อน
ขวัญชนก อินทะจร
12ชนัญชิดา ทุมนานอก
TONNAM LUMTAN
Fen loss
Sriba Chawan