พิธีปิดโครงการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
Aug 26–Sep 1
BNC ChonBuri (Owner)
สิริพร สุขหลาย
audcharaporn chuchart
จันทร์อารี พรมผล
Manita Charoenchon
รุ้งเพชร สุวรรณเคน
กมลชนก ชมถิ่น
Yuwadee Chan
สงคราม เอี่ยมศรี