2016 Shankara Jayanti Celebration
May 11, 2016
Ramakrishna Mission Singapore (Owner)
arnab das
Sreedevi Rajavelu
Swami Vimokshananda Puri