June 4, 2023

June 4, 2023
Thánh Lễ và Tiệc Mừng 30 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Chánh Xứ_2023