2563-02-12-14-การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกีฬายูโด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
Feb 11 – 14, 2020
swsk school (Owner)
จามจุรี ซำบุญมี
Charmchuree Someboonmee
พรมพนา ผิวงาม
ประพิศ งางาม
คณาวุฒิ พรหมทา
DEAR COM
Jidapa Areepong
KHING WJ