◀️ วันอังคาร ที่​ 11กรกฎาคม 2566​ เวลา​ 09.00​ น. 📌นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมโครงการอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล/ผู้นำชุมชน ในการนี้กองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง โดยได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี จัดอบรมโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอนาแก นายโกเมณ ชาลี เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 17
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)