Kurs znakovnog jezika
Feb 6–7
OŠ Hamdija Kreševljaković Sarajevo (Owner)
Selma Aganspahić