ฝ่ายวิชาการโรงเรียนลาซาล ได้จัดการอบรมจัดทำโครงงาน Micro:bit “จับไอเดียแจ๋ว ใส่บอร์ดจิ๋ว” เพื่อเป็นการให้ความรู้กับครูทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ วิทยากร อ.ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ผู้เชียวชาญ ด้านการใช้ไอทีกับธุรกิจ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้เขียน หนังสือ คู่มือ Micro:bit สำหรับ STEM และวิทยาการคำนวณ วันที่ 15 และ 22 ธันวาคม 2562
Dec 14–22, 2019
 · 
Shared
lasalle school (Owner)