นครเกมส์ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2560
Sep 1–10, 2017
โรงเรียน หัวไทรบํารุงราษฎร์ (Owner)
PK Pxkieee
กฤษณา สุมนัสพงศ์