IEOM GCC Riyadh Conference
Sep 28, 2014 – Dec 1, 2019
IEOM Society (Owner)
Mohammed Alkahtani
Ateekh Ur Rehman
Dr. Mohammed Khursheed Akhtar
tayeb brahimi
salah Elaskari
ibnu syukur
Adel Fadhel
Dr. Amal Abbas Abdelsattar