พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2566
Jul 21
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
Chawalit Chutpiboonwat
Kasidis Boonchaleaw
ณัฐภูมิ เวชชาญไชย
BJ soundengineer
Jompol P. Rittironsakul
Nutt Huntong