22 ก.ย. 65 "แห่หมฺรับ" บุญสารทเดือนสิบ ณ วัดเพชรจริก
Sep 21, 2022
โรงเรียน เพชรจริก (Owner)
papassorn dangrat
K J
09-604-สิรภพ อาจหาญ