2018 අගෝස්තු මස 04 දින චිත්තවිවේකාරාමය තුල පවත්වනු ලැබූ භාවනා වැඩසටහන. https://soundcloud.com/medamawatha/sets/wivekaaraamaya
Aug 3–5, 2018
Medamawatha (මැදමාවත) (Owner)
chandana fernando
Saman Karunanayake
Dhammika Ekanayake
chandanie abeykoon
Champika Jayasinghe
Add photos
Automatically add photos of people & pets
Select photos
Tip: Drag photos & videos anywhere to upload