DevOpsDays Tel Aviv 2017
Oct 15–Nov 17, 2017
DevOpsDays Tel Aviv (Owner)
Erik Zaadi
Omer Levi Hevroni
shani feldman
Sharone Revah Zitzman
Nethanel Moshkovitz
Evgeniy Vinnik