ชั้นป.3 60
Mar 7, 2017–Feb 19, 2018
amporn srikamnerd 3 (Owner)
Tewal Suesut
วิมลรัตน์ ไชโย
Noi Noi
dazuka 103
ณัฐวสา จินดามรกต
รัชนี จําปาพันธ์
ธนดล จําปาพันธ์