วันที่ 10 เม.ย. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ได้จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ อาคารพุทธสถาน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
Apr 12–13
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ
ธนพิสิฐ ธนรัชต์ภิวัฒน์
กัลยา ศรีสุราช
ศิริลักษณ์ สังข์ทอง
กานต์สินี แก้วเหนือ