โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
Jul 17, 2017
 · 
Shared
Kokait Wiriyasombut (Owner)