ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 8,8/1,9
Oct 7 – 8, 2022
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา (Owner)
Sompon Thungwha