การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนทั่วไป วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565
Mar 23–25
sosof suthi (Owner)
ณัฐพงศ์ แพรทอง
รวิชญ์ พึ่งศิลป
Saifon Boonpunga
Jirachaya Chooseepat
มะลิ สุขเหมือน
Noppakun Kudnok
Mikron Mom
Bulyanuch Pokawin
ชาตรี บัวบาน