MC SỰ KIỆN - GALA DINNER
Feb 16, 2020 – Oct 27, 2022
Phước Huy Tourguide (Châu Phước Huy) (Owner)
Tùng Nguyễn Thanh
Bình Lê Chí
Hoàng Duy Võ