MC SỰ KIỆN - GALA DINNER
Feb 16, 2020–May 17, 2021
Phước Huy Tourguide (Châu Phước Huy) (Owner)
Tùng Nguyễn Thanh