ค่ายคณิตศาสตร์ ปี 65
Jul 22–25
Math school (Owner)
จอมขวัญ ทองอยู่ยืด
Dr. Wilal Pruksakorn