Lab Retreat 2018
Aug 31–Sep 2, 2018
Purva Tendulkar (Owner)
Karan Desai
Devi Parikh
Deshraj Yadav
Ram Prasaath Selvaraju
sir yang
Ayush Shrivastava 4-Yr B.Tech. Computer Sci. & Engg.
MOHIT SHARMA
Ayush Shrivastava