สมาชิกคณะทำงานด้านประมงปศุสัตว์​ มีมติจากที่ประชุมให้คณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโค-กระบือ
Jun 4, 2019
 · 
Shared
Nakhonsawan Farmers Council (Owner)