ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2563
Dec 25, 2019–Jan 2, 2020
BCNKK (Owner)
ธรณิศ สายวัฒน์
สุกัญญา ตาแสงสา