เขื่อนบางเหนียวดำ มอภ.จห.14928
Nov 23, 2020
Sayan Rung (Owner)
รุ่งรัตน์ ทองสกุล