14 - 16 กันยายน 2562 โครงการอบรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา 2562
Sep 13–16, 2019
นายพงศกร พงษ์พันนา (Owner)
นายณัฐวุฒิ เขียวขำ
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
Keeratika Khampukdee