พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (26 สิงหาคม 2563)
Aug 26
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
Tam opan
Morn 1439