Trại tĩnh tâm lên đường "Vinh Sơn" liên giáo xứ.
May 4, 2018
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
Peter Nguyen
Huyền Bấy Bề