18 ก.พ. 62 การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2562
Feb 17–18, 2019
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)
ปัญจพร ประเสริฐสังข์
วรวุธ รัตนวัน