Padukasahasra Parayanam at Mysuru Mutt. July 30, 2021
Aug 2, 2021
Sri Parakala Matham (Owner)
Adimoolam Yogalakshmi
Ramesh Anantha Narayana
Mankala Rohith