มอบของขวัญปีใหม่ นักเรียนกลุ่ม B 17 มกราคม 2565
Jan 16–17
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
นางสาวธัญญาภรณ์ สุนทรแตร อ.พก.
Pipat Boonmatun