พิธีมอบธงกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามฟุตบอลลาซาล วันที่ 7 ธันวาคม 2563
Dec 6, 2020
lasalle school (Owner)
ฉัตรตริน พลอยเจริญ