โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
Oct 30, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
พัฒนพล คำกมล
วิมุตติยา ภูมิทา
Siriwimon Monsin
Google user
Sarankorn Wongmaneesai
เสมา บุ้งทอง