นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม GAMBLE จากโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้แก่ นายสุวรรณภูมิ ปัดสาพันธุ์ นายวรากร เตชะจารุวิทย์ และนายภรภัทร สมพงษ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดคลิปสั้น สื่อสร้างสรรค์ "รู้เท่าทันสื่อ" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และได้รับมอบรางวัลจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ที่ผ่านมา
Jun 18, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)