นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม
Sep 11, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)