16.05.2022 Gočovo
May 16
Dms Roznava (Owner)
Tatiana Tomkova