Intel_Python_MeetUp_10.12.2016
Dec 10, 2016
Vlad V (Owner)
Aleksandr Gorokhov
Denis Nagorny