Công ty nghiên cứu thị trường Khaosat.me
Jun 29, 2018–Sep 22, 2020
Khaosatme Minh Trung (Owner)
Trung Lưu Minh