กิจกรรมรวมพลังรักษ์ร่วมพิทักษ์โลก และกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะเต้นแอโรบิก วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 - 16.30 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังรักษ์ร่วมพิทักษ์โลก ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ เก็บขยะ แก้วน้ำถุงพลาสติก ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 3 ให้สะอาด ปราศจากความสกปรก ทำให้พื้นที่โดยรอบเจริญตาน่าอยู่ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านจึงได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะโดยการเต้นแอโรบิก ณ ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับพี่น้องชาว UDN 3
Jul 22
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)