คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 19 ส.ค. 2565
Aug 19
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
Rat Lee