"வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்" அமைப்பபின் மாதாந்திர நிகழ்ச்சி (09-12-2017 அன்று 2 ஆவது நிகழ்ச்சி)
Dec 9–10, 2017
Krishnamurthy Singapore (Owner)
Muthukrishnan Rajasekaran
Sarangabani Venkatesan
Rajikannu M