BÔNG GIẤY THẾ TRỰC
Jan 28, 2016–Jan 18, 2017
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Phungtan Cong
Đoàn Thanh Sơn