การสนทนากลุ่ม (Focus group) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและการวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ KRADUM Model (30 มิถุนายน 2564)
Mar 4 – Jun 30, 2021
 · 
Shared
Nisan Nakwisut (Owner)