ภาพบรรยากาศ วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ..พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา.. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
Jan 15 – 16, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Sirinattakarn singkibut
chulalak chukamphaeng
นางรัชนีกร โสภาพรม
พัชรี สุขยิ่ง
พรทิพย์ วิริยแต้สกุล
Narongwit singkibut
ธีรสิทธิชัย จินนารัตน์
Neo Anderson