วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 การประชุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการประชุมอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Aug 28, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)