รูปแบบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนปัว
May 3
Dhumrong Kuntarate (Owner)
attapol ruenkan
เจษฏา พหลพลชนะ
นันทวัน ขอดเตชะ
อรพรรณ สงวนวงศ์
23478_ด.ช.ธนวัฒน์ วังแสง
Vissanu Phoosodsee
23253_ด.ญ.อธิชา ยั่งยืนทวี
ทิวากร ศิริรัตน์