2563-9-24-ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ English Program (ENGLISH PROGRAM CAMP 2020) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
Sep 23 – 24, 2020
swsk school (Owner)
คณุตม์ ศิวาโมกข์
Oppo A95
Wayu Juntron